Γιατί να ανακυκλώσω τον καταλύτη μου?

Ο καταλύτης που τοποθετείται στο σύστημα εξαγωγής των καυσαερίων, φέρει στο εσωτερικό του πολύτιμα μέταλλα τα οποία προκαλούν, αλλά και επιταχύνουν, τη μετατροπή των ρύπων που εκπέμπονται, σε πιο φιλικά – αβλαβή αέρια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Στο εσωτερικό του συναντάμε μέταλλα όπως: πλατίνα, παλλάδιο και ρόδιο τα οποία είναι πολύ ακριβά γιατί δεν είναι ευρέως διαδεδομένα στη φύση.
Σήμερα γίνονται εκτεταμένες μελέτες και έρευνες για άλλα υλικά που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα μέταλλα αυτά αφού κάποια στιγμή τα αποθέματα τους θα μειωθούν σημαντικά.
Η διαχείριση λοιπόν των χρησιμοποιημένων καταλυτών είναι απαραίτητη και αναγκαία:
Α) Σε περιβαλλοντικό επίπεδο
1. Αφού μπορεί να ανακυκλωθεί ολόκληρος ο καταλύτης και επομένως να μην επιβαρυνθεί καθόλου το περιβάλλον.
2. Επίσης με την ανάκτηση των πολύτιμων μετάλλων, μπορούν να παραχθούν νέοι καταλυτές, χωρίς να χρειάζεται η συνεχόμενη εξόρυξης τους από τη γη.
Β) Σε οικονομικό επίπεδο
1. Γίνεται εξοικονόμηση φυσικών πόρων
2. Τα μέταλλα αυτά μπορούν να αποζημιώσουν εκείνους που θα τολμήσουν την ανακύκλωση τους και δεν θα αρκεστούν στο πέταγμα τους σε κάποια μακρινή χωματερή
Η Petrakis Exhausts αγοράζει τους χρησιμοποιημένους καταλύτες σας στην τρέχουσα ημερήσια τιμή καθιστώντας έτσι τη διαδικασία αγοράς του καταλύτη απόλυτα διαφανή, ειλικρινή και δίκαιη, γεγονός που εγγυάται τη σοβαρότητα και την ακρίβεια σε οποιαδήποτε συναλλαγή σας μαζί μας.

Με γνώμονα τη μακρόχρονη εμπειρία μας, επενδύοντας στην τεχνογνωσία, στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη μονάδα συλλογής καταλυτών Παγκύπρια και να αποτελούμε σήμερα τον αποκλειστικό συνεργάτη της Ecotrade GroupMetalLogic, στην Κύπρο (link to https://www.ecotradegroup.com/) .

Αν θέλετε ή χρειάζεται να αλλάξετε τον καταλύτη σας, επικοινωνήστε μαζί μας και ρωτήστε μας για ότι σας προβληματίζει μιλήστε μαζί μας στο:
Μισιαούλη & Καβάζογλου 112 | 3016 Άγιος Ιωάννης | Λεμεσός
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις