Πως να προστατεύστε τον καταλύτη σας.

Για την αποφυγή των ζημιών του καταλύτη σας, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προτείνουν κάποια μέτρα προστασίας τα οποία πρέπει να τηρούνται:
Αν θέλετε ή χρειάζεται να αλλάξετε τον καταλύτη σας, επικοινωνήστε μαζί μας και ρωτήστε μας για ότι σας προβληματίζει μιλήστε μαζί μας στο:
Μισιαούλη & Καβάζογλου 112 | 3016 Άγιος Ιωάννης | Λεμεσός
Πρόσφατες Δημοσιεύσεις